Gwarancja dostawy

Terminowość

Dil-Med jako dynamicznie rozwijająca się firma, w tak samo dynamicznym otoczeniu gospodarczym kładzie ogromny nacisk na sprawne i terminowe dostawy. Rozumiemy że efektywne zarządzanie tym procesem jest kluczowym aspektem w naszej działalności, a także działalności naszych klientów.

Wierzymy że dostawy na czas, poprawiają wizerunek firmy oraz mogą okazać się kluczowe przy wyborze partnera biznesowego. Dlatego pracujemy tylko z rzetelnymi przedsiębiorstwami przewozowymi, aby organizując transport mieć pewność iż towar dotrze w ustalonym czasie.

Działamy w oparciu o potrzeby

Elastyczność

Wizja, wiedza i umiejętność adaptacji są jednymi z głównych cech naszej działalności. Staramy się przewidywać, definiować oraz wykorzystywać czynniki ryzyka jako szansy do rozwoju. Potrafimy wyciągać wnioski z istotnych wydarzeń występujących na rynku, aby prezentować możliwie najlepsze, dostępne rozwiązania.

Jesteśmy świadomi występowania nieoczekiwanych zdarzeń, odstępstw od normy czy ograniczeń technologicznych, dlatego wypracowaliśmy umiejętność szybkiego podejmowania decyzji w takich przypadkach, aby amortyzować niedogodności i być pewnym iż warunki umowy zostaną dotrzymane, a cele zrealizowane.

Możesz być spokojny

Bezpieczeństwo

Pilnujemy aby nasze produkty docierały szybko i precyzyjnie w ustalone miejsce, ale również tego aby towar ten docierał nienaruszony. Zaprojektowany przez nas system logistyczny spełnia ściśle określone warunki bezpiecznego transportu. Zmiany technologiczne powodują nieustanne zwiększanie się wymagań wobec operacji transportowych, w tym bezpieczeństwa dlatego przykładamy do tego szczególną uwagę aby łańcuch dostaw był możliwie najbardziej płynny.

Dbamy o to aby nasz towar był zawsze ubezpieczony, stabilny, nie przemieszczał się w przestrzeni ładunkowej i aby był dobrze zabezpieczony przed przypadkowym otwarciem.

Działamy perfekcyjnie

Zaufanie

Chcąc być partnerem biznesowym godnym zaufania bazujemy na komunikacji, współpracy i obopólnych korzyściach. Niezwykle ważne jest też dla nas zaufanie wewnątrz firmy, które jak wierzymy przekłada się na szybkość, jakość i optymalizację kosztów proponowanych rozwiązań. W ten sposób jesteśmy przygotowani do korzystania z dynamiki rynkowej, działając w oparciu o potrzeby naszych klientów.

Utożsamiając się z oczekiwaniami i uwzględniając obawy tworzymy środowisko sprzyjające otwartej komunikacji oraz wymianie korzyści. Naszym zdaniem zaufanie jest na tyle istotnym czynnikiem, że sukcesywne podnoszenie jego indeksu wpływa bezpośrednio na wzrost konkurencyjności firmy, jak i jej tożsamości.